Balde por 10 kilos

Con leche especial para bañado